Blog-Suche
Letzte Kommentare
Keine Kommentare

Leitfaden für Abkürzungen bei der Kennzeichnung von Blatttees.

Průvodce zkratkami pro označování listových čajů.

FGFOP, OP ….Co to tedy je vlastně za zkratky?
Je to klasifikace čaje dle velikosti listu, odrůdy, způsobu mechanického zpracování listu a typu čajového listu, kterou používají experti pro označení čaje. Tyto zkratky jsou počáteční písmena anglických termínů. Neexistuji jednotné mezinárodní standardy pro označování čajů a v různých zemích se tak označení může lišit.

Zde jsou uvedené nejčastěji používané  zkratky: 

S (Souchong )
Velké listy, srolované podél délky listu.

PS (Pekoe Souchong)
Krátké a drsné lístky

P (Pekoe )
Krátké a drsné lístky bez tipsů *

FP (Flowery Pekoe)
Čajový list, srolovaný do kuličky             

OP (Orange Pekoe)
Dlouhé, ostré lístečky (větší než FOP), srolované podél osy. Sklízí se, když jsou pupeny rozvinuté. OP zřídka obsahuje tipsy.  Například námi nabízený CEYLON OP1.

FOP (Flowery Orange Pekoe ) 
Kvalitní čaj s obsahem výhonků a nejlepších prvních listů. Patří k lepším standardům většiny plantáží. Vyšší počet tipsů ukazuje na vyšší kvalitu čaje.

GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe ) 
Je to čaj FOP  s „golden tips“, tedy s tipsy zlatavé barvy

TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ) 
Čaj s větším obsahem „golden tips“. Například námi nabízený DARJEELING TGFOP.

FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)
Čaj FOP velmi vysoké kvality

SFTGFOP (Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)
Nejkvalitnější FOP čaj a velkým obsahem „golden tips“. Toto označení se používá pouze pro nejkvalitnější čaje vyrobené s výjimečnou péčí.

U zkratek se ještě mohou objevovat číslice nebo písmena 1, A, Sp., které blíže udávají, nakolik jsou lístky svinuté nebo jak je velký podíl tipsů v čaji.

 * „Tips“ je z anglického jazyka pocházející označení ještě nerozvinutých pupenů čajových listů. Tips je celý pokrytý bílým chmýřím a přiléhá k němu první čajový lístek, zvaný orange pekoe. Při fermentačním procesu získávají tipsy zlatavou barvu. Čaje s vysokým obsahem tipsů patří k čajům nejvyšší kvality.

Leitfaden für Abkürzungen bei der Kennzeichnung von Blatttees.

FGFOP, OP… Was bedeuten diese Abkürzungen eigentlich?
Es handelt sich um die Klassifizierung von Teeblättern nach Größe, Sorte, Art der mechanischen Verarbeitung und Typ des Teeblatts, die von Experten zur Kennzeichnung von Tee verwendet wird. Diese Abkürzungen sind die Anfangsbuchstaben englischer Begriffe. Es gibt keine einheitlichen internationalen Standards für die Kennzeichnung von Tee, daher kann die Kennzeichnung in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Hier sind die am häufigsten verwendeten Abkürzungen aufgeführt:

S (Souchong )
Große Blätter, längs des Blattes aufgerollt.

PS (Pekoe Souchong)
Kurze und raue Blätter

P (Pekoe )
Kurze und raue Blätter ohne Spitzen *

FP (Flowery Pekoe)
Teeblatt zu einer Kugel gerollt

OP (Orange Pekoe)
Lange, scharfe Blätter (größer als FOP), längs der Achse aufgerollt. Wird geerntet, wenn die Knospen ausgebreitet sind. OP enthält selten Spitzen. Zum Beispiel unser AngebotCEYLON OP1.

FOP (Flowery Orange Pekoe )
Hochwertiger Tee mit Sprossen und den besten ersten Blättern. Es gehört zu den besseren Standards der meisten Plantagen. Eine höhere Anzahl von Spitzen deutet auf eine höhere Teequalität hin.

GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe )
Es handelt sich um FOP Tee mit "golden tips", also mit goldenen Spitzen

TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe )
Tee mit einem höheren Anteil an "golden tips". Zum Beispiel unser Angebot DARJEELING TGFOP.

FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)
Die besten FOP-Tees enthalten einen großen Anteil an "golden tips". Diese Bezeichnung wird nur für die besten Tees verwendet, die mit außergewöhnlicher Sorgfalt hergestellt werden.

Abkürzungen können auch Zahlen oder Buchstaben wie 1, A, Sp., enthalten, die näher angeben, wie stark die Blätter gerollt sind oder wie groß der Anteil an Tips im Tee ist.

* "Tips" ist eine englische Bezeichnung für noch nicht entfaltete Knospen von Teeblättern. Tips ist vollständig mit weißem Flaum bedeckt und haftet an dem ersten Teeblatt, genannt Orange Pekoe. Während des Fermentationsprozesses erhalten die Tips eine goldene Farbe. Tees mit einem hohen Anteil an Tips gehören zu den höchsten Qualitätsstufen.

Hinterlasse einen Kommentar
Hinterlasse eine Antwort
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu posten.

Menü

Teilen Sie

QR-Code

Einstellungen

Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um Wunschlisten zu verwenden.

anmelden

Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um beliebte Artikel zu speichern.

anmelden