Urnex Cafiza 2, 900g Čisticí prostředek

Práškový čisticí prostředek na kávové usazeniny Cafiza 2, obsah balení 900g. 

227 Kč (s DPH)
EXPEDUJEME IHNED
Tagy:
Přidat ke srovnání0
Přidat do seznamu přání
Oblíbené2
Související produkty
Popis

Čisticí prostředek 911278 pro skupiny všech klasických espresso kávovarů, vyrobený americkou společností Urnex - lídrem na trhu specializovaných čistících prostředků. Bílý prášek s charakteristickou vůní účinné látky účinně vyčistí prvky pracovní skupiny od znečištění kávovými oleji a zajistí kávu bez cizích pachů a hořkosti.

Urnex Cafiza 2 je bezpečný pro zdraví člověka a zařízení.

Specifikace
Značka: URNEX (Urnex)
Kód produktu: 911278, 12-C26-900, 12-C26-900N
Použití: Pro kávovary a kávové automaty
Typ: Prášek
Objem: 900 g
Trvanlivost: neomezená
Výroba: USA

Složení: uhličitan sodný, tripolyfosfát sodný, peroxokarbonát sodný, polyethylenglykol 8000

Návod k použití
1. Do slepého filtru vložte 3 gramy (1/2 čajové lžičky) prostředku Cafiza. Vložte filtr do portafiltru a pak ho vložte do skupiny.
2. Zapněte výtok vody na 10 sekund, pak počkejte 10 sekund. Opakujte to 5krát.
3. Vyjměte portafiltr a důkladně opláchněte slepý filtr horkou vodou ze skupiny.
4. Vraťte portafiltr do skupiny a 5krát opakujte krok 2 bez použití prostředku.
5. Připravte a vylejte jednu šálek espresso k odstranění možných zbytků prostředku.

Odstraňuje  kávové oleje a mastnoty z varných skupin (hlav ) a ventilu kávovaru. Vhodný pro čištění všech částí espresso kávovaru: portafilteru, sítek atd. Splňuje požadavky NSF protokolu.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti  : H315 - Dráždí kůži.
                                                   H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení  :

- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranu očí, ochranné rukavice.

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
– Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím jej vyperte.
   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno aplikovat.

   Pokračujte ve vyplachování.
   Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace :

v případě akutní otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

Detaily produktu
1092505
Doprava a poštovné
Recenze
Bez komentáře

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se