Urnex Cafiza 2, 28g čisticí prostředek

Práškový čisticí prostředek na kávové usazeniny Cafiza 2, obsah balení 28g. 

25 Kč (s DPH)
EXPEDUJEME IHNED
Značka:
Tagy:
Přidat ke srovnání0
Přidat do seznamu přání
Oblíbené0
Související produkty
Popis

Odstraňuje  kávové oleje a mastnoty z varných skupin (hlav ) a ventilu kávovaru. Vhodný pro čištění všech částí espresso kávovaru: portafilteru, sítek atd. Splňuje požadavky NSF protokolu.

Pro vyčištění skupiny (hlavy) kávovaru je potřeba 3g prášku. 

Cafiza 2 velmi silný čisticí prostředek a je biologicky odbouratelný. V balení se nachází 28 g prostředku Cafiza 2 od Urnex.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti  : H315 - Dráždí kůži.
                                                   H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení  :

- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranu očí, ochranné rukavice.

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
– Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím jej vyperte.
   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno aplikovat.

   Pokračujte ve vyplachování.
   Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace :

v případě akutní otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

Detaily produktu
1092500
Doprava a poštovné
Recenze
Bez komentáře

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se