Čisticí tablety Urnex Cafiza E31 100ks x 2g

100ks po 2g

průměr tablety 15mm

335 Kč (s DPH)
EXPEDUJEME IHNED
Tagy:
Přidat ke srovnání0
Přidat do seznamu přání(1)
Oblíbené1
Související produkty
Popis

Čisticí tablety Urnex Cafiza E31 100ks x 2g

Odstraňuje  kávové oleje a mastnoty.

Vhodný pro čištění varné jednotky automatických  kávovaru - postupujte dle návodu výrobce kávovaru. 

Splňuje požadavky NSF protokolu.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti  : H315 - Dráždí kůži.
                                                   H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení  :

- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranu očí, ochranné rukavice.

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
– Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím jej vyperte.
   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno aplikovat.

   Pokračujte ve vyplachování.
   Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace :

v případě akutní otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

Čisticí tablety Urnex Cafiza E31 jsou specializovaným prostředkem určeným pro údržbu a čištění kávovarů a kávových systémů. S jejich pomocí můžete efektivně a snadno odstranit nečistoty, usazeniny a kávové oleje, které se mohou hromadit v kávovaru a ovlivňovat chuť a kvalitu vaší kávy.

Každá tableta obsahuje 2 gramy aktivních čistících látek, které jsou navrženy tak, aby účinně pronikly do všech částí kávovaru a odstranily nečistoty. Díky kompaktnímu a snadno použitelnému formátu jsou tyto tablety ideální volbou pro každodenní údržbu kávovaru.

Balení obsahuje 100 tablet, což poskytuje dostatek čisticího prostředku pro dlouhodobé používání. Tyto tablety jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s kávovary různých značek a typů, což zajišťuje jejich všestranné použití.

Urnex Cafiza E31 tablety jsou nejen účinné při odstraňování nečistot a usazenin, ale také chrání vaše zařízení před korozí a zlepšují výkon kávovaru. Pravidelné používání těchto tablet vám pomůže udržet vaše zařízení v optimálním stavu a prodlouží jeho životnost.

Nezapomeňte, že pravidelná údržba a čištění vašeho kávovaru jsou klíčové pro zachování jeho výkonu a prodloužení jeho životnosti. S čisticími tabletami Urnex Cafiza E31 máte k dispozici spolehlivý a efektivní prostředek pro udržení vašeho kávovaru v optimálním stavu, a to bez námahy a komplikací.

Detaily produktu
E31
Doprava a poštovné
Recenze
Bez komentáře

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se