Čistící kapsle pro kávovary Lavazza Blue 6ks

Pro kávovary Lavazza Blue 6ks/bal

125 Kč (s DPH)
VYPRODÁNO
Informujte mě, až bude k dispozici
Přidat ke srovnání0
Přidat do seznamu přání
Oblíbené0
Související produkty
Popis

Čistící kapsle pro kávovary na kapsle Lavazza Blue.

Čistící kapsle jsou určeny k odstranění zbytků oleje z kávy z vnitřních částí vašeho kávovaru. Kávová zrna obsahují tukovou složku, která je nezbytná pro intenzivní a krémovou kávu. Ale při každé přípravě kávy se na spařovací komoře, propichovací desce a hubici mohou usadit mastné zbytky. Vlivem vyšších teplot brzy oxidují a kazí se, což způsobí, že vaše káva může být kyselá a váš přístroj přestane správně fungovat. 

Inovativní receptura tohoto výrobku na bázi aktivního kyslíku a povrchově aktivních látek rychle odstraňuje mastné a tukové látky, bakterie a pachy z vnitřních částí vašeho kávovaru, nezanechává žádné zbytky a šetří životní prostředí.

Pravidelné používání čistících kapslí prodlužuje životnost vašeho spotřebiče a obnovuje jeho optimální pracovní podmínky. 

Obsah balení: 6 ks kapslí / bal.

Obsah produktu:
aniontové povrchově aktivní látky < 5 %, bělicí prostředky na bázi kyslíku 15-30 %, fosfonáty
Produkt dále obsahuje:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Podrobnější informace viz Bezpečnostní list výrobce (ENG) ke stažení v záložce PŘÍLOHY.

Telefonní číslo pro naléhavé situace :

V případě akutní otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

Detaily produktu
H 9V00604
Doprava a poštovné
Recenze
Bez komentáře

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se