Urnex Rinza tablety 120x4g, čistič mléčných usazenin

Tablety 120 x 4g , průměr tablety 20 mm

436 Kč (s DPH)
(908 Kč kg)
EXPEDUJEME IHNED
Značka:
Přidat ke srovnání0
Přidat do seznamu přání
Oblíbené0
Související produkty
Popis

Koncentrovaný čistící prostředek pro trysky na napěnění mléka, kapučínovače, pro čištění napěňovačů mléka atd.

Odstraňuje usazeniny mléčné bílkoviny. Ideální pro údržbu plně automatických kávovarů s možností přípravy cappuccina, napěňovačů a nerezových konvic.

Tablety lze rozpustit ve studené i teplé vodě. Obsahují kationtové povrchově aktivní látky pro lepší čištění.

Skladujte odděleně od potravin a uchovávejte mimo dosah dětí.
Doba uložení není omezena.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti  : H315 - Dráždí kůži.
                                                   H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení  :

- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranu očí, ochranné rukavice.

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
– Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím jej vyperte.
   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno aplikovat.

   Pokračujte ve vyplachování.
   Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace :

v případě akutní otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

Výrobce: Urnex Brands, LLC, USA.

Detaily produktu
12-M61
Přílohy
Urnex Rinza tablets
Rinza tablets SAFETY DATA SHEET EN
Stažení (621.61KB)
Doprava a poštovné
Recenze
Bez komentáře

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se