PROHLÁŠENÍ OOÚ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

   Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Rausch Café Trade s.r.o., IČ:032 83 216 a touto společností provozovaný internetový obchod kava.musetti.cz.

   Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů  r.č. 00054340  ze dne 09.09.2014.

   Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu kava.musetti.cz. 

   Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, podtržení textu znamená informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na kava.musetti.cz. 

   Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a pro účely splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů v platném znění.

Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Kupující kdykoliv může uplatnit právo na přístup k svým údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, může dále uplatnit následující práva:

• právo na opravu osobních údajů
• právo na výmaz osobních údajů, které se ho netýkají
• právo na omezení zpracování osobních údajů
• právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
• právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Kupující může tato svá práva uplatnit kdykoliv a to písemnou žádostí.

Za písemnou žádost se v tomto případě považuje i forma elektronická, např. e-mailem na adresu prodávajícího: info@musetti.cz

Veškeré údaje, které kupující uvedl, např. při registraci, jsou archivovány po nezbytně dlouhou dobu tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se