Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Akceptuji
PRONÁJEM KÁVOVARU A SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE

PODMÍNKY:

Zájemce o pronájem kávovaru a související technologie musí:
a) aktivně provozovat restauraci, kavárnu, cukrárnu nebo obdobné gastro-zařízení ze segmentu HO.RE.CA.
b) mít uzavřenou smlouvu s naší firmou.

Smlouva:
- se zájemcem uzavřeme smlouvu na nákup zboží na dobu určitou dle dohody.
- ve smlouvě je stanovena měsíční částka odebraného zboží v Kč.
Pro 1. pákový kávovar - odběr zboží ve výši 3800 Kč bez DPH / měsíčně
Pro 2. pákový kávovar - odběr zboží ve výši 5500 Kč bez DPH / měsíčně
- k plnění smlouvy dochází nákupem zboží, jehož jsme dodavatelem, dle platného ceníku.
- plnění smlouvy se posuzuje zprůměrováním měsíčních odběrů, aby se zohlednily
sezónní výkyvy.
- při opakovaném nebo dlouhodobém neplnění smlouvy ze strany provozovatele gastro-
zařízení dochází k přehodnocení a úpravě smlouvy v případě vzájemné dohody, nebo
k jednostrannému vypovězení z naší strany, pokud se další provoz technologie jeví jako
neekonomický.

Na základě takto uzavřené smlouvy je nájemci poskytnuta technologie a další potřebné věci.

Poskytnutá technologie a další:
- Kávovar - jednopákový nebo dvoupákový dle smlouvy
- Mlýnek se zásobníkem a dávkovačem
- Změkčovač vody
- Šálky a sklenice
- Další reklamní podpora se poskytuje dle dohody.

Baristické doplňky potřebné pro provoz si nájemce pořizuje na vlastní náklady!

Standartní montáž technologie v provozovně a vstupní vyškolení personálu jsou zdarma!

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 605 278 857 nebo na email info@musetti.cz pro podrobnější informace nebo pro domluvení osobní schůzky.


Odběr novinek